روز: 10 خرداد 1401

مراقبت های پس از کاشت مو به روش SUT

مراقبت های پس از کاشت مو به روش SUT

مراقبت های پس از کاشت مو به روش SUT ، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشند. زیرا در کسب نتیجه ی موردنظر اثرگذار می باشند. انتخاب روش SUT برای کاشت مو انتخاب روش های کاشت مو بر اساس فاکتورهای مختلفی انجام می شود. زیرا تفاوت هایی میان هر یک از روش ها وجود دارد …

مراقبت های پس از کاشت مو به روش SUT ادامه »

هزینه کاشت مو به روشFUT

هزینه کاشت مو به روشFUT

هزینه کاشت مو به روشFUT بر اساس فاکتورهای مختلفی تعیین می شود. پارامترهای تعیین کننده در هزینه این کار را بررسی می کنیم. کاشت مو با بهترین و جدیدترین روش برای کاشت مو ، روش های گوناگونی وجود دارد. یکی از بهترین این روش ها ، کاشت به روش FUT می باشد. در این روش …

هزینه کاشت مو به روشFUT ادامه »

مجهزترین کلینیک کاشت مو - سی آی پی - CIP